REGULAMENTUL Campaniei Concurs TikTok:

 Promotie Activa

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul Campaniei Promotie Toamna (în continuare ,,Campania”) este Homedeco Exclusive SRL., cu sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, STR. TELEAJEN, NR.10, CAMERA 4, CORP 4,  jud. BUCURESTI tara ROMANIA

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, prin intermediul site-ului Organizatorului, a rețelelelor de social media și a canalelor Google ale Organizatorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

2.2. Platformele on-line ale Organizatorului pe care se va desfășura Campania sunt cele enumerate mai jos și pot fi accesate prin link-urile indicate:

 • site-ul Organizatorului: www.homedeko.ro;
 • rețelele social media ale Organizatorului:  Homedeco Exclusive SRL
  • pagina de TikTok: Link
 • Conturile Google ale Organizatorului  Homedeco Exclusive SRL
  • canalul de You Tube
  • campanii marketing

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/CONCURSULUI

Campania va debuta la data de 23.01.2024, ora 00:00 și se va desfășura pe parcursul a 1.2 luni, până la data de 29.02.2024, ora 23:59 în limita stocului disponibil (în continuare „Perioada Campaniei”) și cu posibilitatea de prelungire a acesteia.

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

4.1. Campania se va desfășura conform prezentului Regulament (în continuare ,,Regulamentul”) pe site-ul Organizatorului, pe rețelele de social media și pe canalele Google ale Organizatorului.

4.2. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe Perioada Campaniei, în format electronic, prin accesarea link-ului: https://homedeko.ro/pages/regulamente-promotii/ si selectarea „Concurs TikTok

 Cu privire la acestea, se va face mențiune in prima pagina a site-ului și in linkurile utile cu  privire la Regulamentul Campaniilor.

4.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții la Campanie.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul, pe întreg parcursul desfășurării Campaniei, respectiv de a modifica regulile de participare și/sau de a înceta Campania în orice moment al acesteia.

4.5. Orice completare și/sau modificare a Regulamentului se va realiza prin  actualizarea online a Regulamentului (disponibil prin accesarea link-ului: https://homedeko.ro/pages/regulamente-promotii/ si selectarea „Concurs TikTok

4.6. Organizatorul are obligația de a aduce la cunoștința publicului, în mod oficial, orice modificare a Campaniei, respectiv a Regulamentului, prin modificarea acestuia in scris pe site aceasta fiind considerata comunicare oficială privire la Campanie

4.7. Orice modificare intră în vigoare fie la data modificarii, fie la o dată ulterioară, menționată în cuprinsul sectiunii modificate in regulament.

SECȚIUNEA 5. PROMOVAREA CAMPANIEI

Organizatorul va mediatiza Campania în scopul informării publicului și promovării acesteia, potrivit strategiei sale de marketing, inclusiv prin intermediul unor materiale cu rol informativ și/sau publicitare, utilizând toate platformele on-line cu acces publicului pe care le gestionează.

SECȚIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România, care se incadreaza in cerintele participarii la prezentul contract si care, in caz de castig indică o adresă de livrare valabilă pe teritoriul României.

6.2. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să fie persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezindentă în România și care să aiba o adresă de livrare valabilă pe teritoriul României;
 2. Să dea "Like" si "Share" la postarea de pe pagina de TikTok Homedeko.ro care face referire la prezentul concurs 
 3. Să dea "Urmarire" 👍  la pagina de TikTok Homedeko.ro
 4. Sa dea "tag" unui prieten
 5. Optional : Sa comenteze la postarea de pe pagina de Tiktok Homedeko.ro care face referire la prezentul concurs cu raspuns la intrebarea din postare.

6.3. La Concurs au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei Campanii, precum și soțul/soția și rudele de gradul I (copii și părinți) celor menționați mai sus.

6.4 Participantii la concurs pot distribui postarea catre alte persoane ca mod de a le invita pe aceastea sa participe la concurs. Mentionam ca nu se vor lua in calcul "Like" 👍 la postarea distribuita ci doar la postarea originala publicata de organizatorul concursului. 

 

SECȚIUNEA 7. PRODUSELE CADOU ACORDATE SAU ALTE BENEFICII

7.1. În cadrul Concursului , Organizatorul, va oferi în mod gratuit cu titlu de cadou, castigatorului concursului,  în condițiile prevăzute în Regulament, urmatorul produs:

 • Un set de 2  Draperii Luxury Velvet Ivoire Blackout 80%-cu Rejansa 10cm ( vezi exemplu de produs aici). Dimensiunea fixa a produsului este de 150/270 cm . (produsul este gata cusut si dimensionat  ca set fiind pretabil pentru o galerie de 150-200 cm, sau pur estetic pentru galerii mai mari). La cererea castigatorului se poate ajusta inaltimea produsului in minus fata de valoarea specificata anterior!
 • 100% Discount la tariful serviciului de transport (curier) pentru cadou

7.2. Valoarea totală a cadoului

La promotia curenta NU se pot adauga alte discounturi indiferent de natura acestora. Prin alte discounturi ne referim (dar nu ne limitam) la:

- Coduri de discount din promotii anterioare (indiferent de canalul de vanzare prin care au fost procurate)

- Coduri de discount oferite prin e-mailuri automate tip „abandoned cart” sau "email marketing"

Orice altfel de discount care nu fac referire stricta la Concursul curent sunt declarate nule/ inactive si nu pot fi folosite in concurenta cu prezentul concurs.

7.3. Castigatorul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri altele decat cele specificate sxpres ca si cadou.

SECȚIUNEA 8. MECANISMUL CAMPANIEI

8.1. Pentru participarea valabilă la Concurs, este necesar ca participantii  să îndeplinească cumulativ toate condițiile prevăzute la secțiunea 6 din Regulament.

8.2. Toate inscrieriile la concurs inainte si dupa finalizarea termenului specificat la sectiunea 3 vor fi considerate nule, chiar daca indeplinesc conditiile din sectiunea 6.

8.3. Organizatorul va desfășura Campania conform Regulamentului.l.

8.4. Organizatorul nu răspunde pentru netransmiterea informațiilor solicitate expres de către participanți cu privire la Concurs sau de nelivrarea produsului castigat de către beneficiari, dacă acestea nu au fost posibile datorită furnizării de date de contact incorecte sau incomplete de către castigator, pe baza cărora nu s-a putut lua legătura cu castigatorul sau nu s-a putut face livrarea către castigator (se vor efectua 3 incercari de livrare prin GLS).

8.5. Castigatorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorti pe facuta  Random.org in data de 03.03.2024. Inregistrarea va fi publicata pe pagina organizatorului si va mentiona castigatorul.

8.6 In cazul in care, dupa tragerea la sorti se dovedeste faptul ca, castigatorul nu a indeplinit toate conditiile de participare, acesta va fi descalificat si se va efectua o noua tragere la sorti.

8.7 Castigatorul va fi anuntat prin mesaj privat pe fagina sa de TikTok. Este de datoria castigatorului sa raspunda la mesaj si sa ne furnizeze toate informatiile necesare pentru a putea intra in posesia castigului. Organizatorul nu isi asuma nimic in cazul in care in decurs de 30 de zile de la primirea mesajului, castigatorul nu raspunde.

 

SECȚIUNEA 9. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

9.1. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului de către castigator nu atrage răspunderea Organizatorului. Acuratețea datelor de contact furnizate de către castigator sunt în responsabilitatea exclusivă a acestuia.

9.2. Organizatorul nu răspunde pentru situațiile în care castigatorii Concursului nu pot fi contactați din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte și/sau incomplete, și drept urmare livrarea produsului cadou nu poate fi efectuată.

9.3 Prima incercare de livrarea a cadoului este gratuita. Daca din orice motiv ce nu poate fi imputat organizatorului, livrarea nu poate fi facuta si coletul se reintoarce la expeditor, orice alta incercare de livrarea va fi imputata castigatorului. Valoarea transportului fiind de 19.9 Ron

SECȚIUNEA 10. RECLAMAȚII

10.1. Beneficiarul poate formula reclamație cu privire la campania curenta, numai înscris

  10.2. Reclamația se transmite Organizatorului, în termen maxim de 14 zile de la finalizarea concursului, via e-mail la adresa: homedeko.contact@gmail.com 

   

  SECȚIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

  11.1. Orice participare înainte sau după perioada menționată în Regulament, la Secțiunea 3, sau după anunțul Organizatorului de încheiere sau încetare a Concursului

  11.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme în ceea ce privește participarea la Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita participarea la Concurs în perioada de desfășurare a acesteia.

  11.3 De asemenea concursul fiind organizat pe platforma TikTok, mentionam ca acestia din urma nu sunt parte a concursului si nu sunt implicati sub nici o forma in organizarea sau functionarea acestuia. 

  SECȚIUNEA 12. FORȚA MAJORĂ

  12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice situație sau eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

  12.2. În categoria situațiilor sau evenimentelor de forță majoră sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice dispoziție legală care poate duce la interzicerea sau modificarea Regulamentului.

  12.3. Dacă o situație sau un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care obligațiile sale sunt imposibil de executat.

  12.4. Organizatorul va aduce la cunoștință publicului cazul de forță și faptul că se prevalează de acesta pentru imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor sale conform Regulamentului Campaniei prin realizarea unei informări publice cu privire la acestea pe platformele online ale Organizatorului prevăzute la secțiunea 2 alin. (2) din Regulament, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

  SECȚIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  13.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator în cadrul Campaniei, are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

  13.2. Având în vedere condițiile de desfășurare ale Campaniei și mecanismul acesteia, Organizatorul nu prelucrează alte date cu caracter personal ale participantului la Campaniei decât cele necesare plasării unei comenzi în mod obișnuit (în afara Campaniei) pe site-ul acestuia. În acest sens, rămân aplicabile prevederile din Politica de confidențialitate și Politica de Cookies a  Homedeco Exclusive SRL

  SECȚIUNEA 14. LITIGII ȘI FRAUDE

  14.1. În cazul unui litigiu apărut între Organizator și participanții la Concurs, acesta va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă nu este posibil, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanței competente române.

  14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă condițiile de desfășurare ale Campaniei.

  14.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei/ui Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea Campaniei și a Organizatorului.

  14.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat acordarea de alte beneficii altele decat cele prevazute la art 7.1 din prezentul regulament, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   

  *****

  Editare: 22.01.2024

   

  Continut editare: Intreg continutul regulamentului

   

  < Inapoi la magazin