PROMOTIE INCHEIATA !

Regulament Promotie Primavara:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul Campaniei Promotie Primavara (în continuare ,,Campania”) este OK COOKING ONLINE SHOP S.R.L., cu sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, STR. TELEAJEN, NR.10, CAMERA 4, CORP 4,  jud. BUCURESTI tara ROMANIA

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, prin intermediul site-ului Organizatorului, a rețelelelor de social media și a canalelor Google ale Organizatorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

2.2. Platformele on-line ale Organizatorului pe care se va desfășura Campania sunt cele enumerate mai jos și pot fi accesate prin link-urile indicate:

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/CONCURSULUI

Campania va debuta la data de 01.03.2023 , ora 00:00 și se va desfășura pe parcursul a 2.5 luni, până la data de 15.06.2023, ora 23:59 în limita stocului disponibil (în continuare „Perioada Campaniei”) și cu posibilitatea de prelungire a acesteia.

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

4.1. Campania se va desfășura conform prezentului Regulament (în continuare ,,Regulamentul”) pe site-ul Organizatorului, pe rețelele de social media și pe canalele Google ale Organizatorului.

4.2. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe Perioada Campaniei, în format electronic, prin accesarea link-ului: https://homedeko.ro/pages/regulamente-promotii/ si selectarea Promotie Primavara

 Cu privire la acestea, se va face mențiune in prima pagina a site-ului și in linkurile utile cu  privire la Regulamentul Campaniilor.

4.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții la Campanie.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul, pe întreg parcursul desfășurării Campaniei, respectiv de a modifica regulile de participare și/sau de a înceta Campania în orice moment al acesteia.

4.5. Orice completare și/sau modificare a Regulamentului se va realiza prin încheierea unui Act adițional la Regulament și actualizarea online a Regulamentului (disponibil prin accesarea link-ului: https://homedeko.ro/pages/regulamente-promotii/ si selectarea Promotie Primavara

4.6. Organizatorul are obligația de a aduce la cunoștința publicului, în mod oficial, orice modificare a Campaniei, respectiv a Regulamentului, prin modificarea acestuia in scris pe site aceasta fiind considerata comunicare oficială privire la Campanie

4.7. Orice modificare intră în vigoare fie la data modificarii, fie la o dată ulterioară, menționată în cuprinsul sectiunii modificate in regulament.

SECȚIUNEA 5. PROMOVAREA CAMPANIEI

Organizatorul va mediatiza Campania în scopul informării publicului și promovării acesteia, potrivit strategiei sale de marketing, inclusiv prin intermediul unor materiale cu rol informativ și/sau publicitare, utilizând toate platformele on-line cu acces publicului pe care le gestionează.

SECȚIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România, care plasează o comandă dedintre cele distribuite de Organizator și care indică o adresă de livrare valabilă pe teritoriul României.

6.2. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Să fie persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezindentă în România și care să indice o adresă de livrare valabilă pe teritoriul României;
 2. b) Să plaseze o comandă valabilă conform aspectelor menționate în Termeni și Condiții ai OK COOKING ONLINE SHOP S.R.L., de minim 1 (un) produs dintre cele distribuite de Organizator, indiferent de prețul produsului, pe care să o finalizeze, respectând Perioada Campaniei;

6.3. La Campanie au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei Campanii, precum și soțul/soția și rudele de gradul I (copii și părinți) celor menționați mai sus.

 

SECȚIUNEA 7. PRODUSELE CADOU ACORDATE SAU ALTE BENEFICII

7.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul, va oferi în mod gratuit cu titlu de cadou, în limita stocului disponibil, în condițiile prevăzute în Regulament, unul dintre următoarele beneficii:

 • 5% Discount la orice comanda, indiferent de suma produselor achizitionate. Discountul se va aplica DOAR daca clientul va folosi MANUAL codul "DEKORAM15". Codul poate fi obtinut de catre client din campaniile de marketing de pe retelele de socializare Facebook si Instagram.
 • Produs GRATUIT dupa cum urmeaza:
  • Pentru o valoare de cos mai mare de 499 Ron (fata TVA) clientul va primi GRATUIT "Accesoriu de prindere cu magnet tip bila: (vezi produs aici) "
  • Pentru o valoare de cos mai mare de 699 Ron (fata TVA) clientul va primi GRATUIT "Accesoriu de prindere cu magnet tip bila:(vezi produs aici)"
  • Pentru o valoare de cos mai mare de 899 Ron (fata TVA) clientul va primi GRATUIT "Accesoriu de prindere tip bila cristal: (vezi produs aici)"
 • 100% Discount la tariful serviciului de transport (curier) in conditiile unei comenzi care depaseste suma totala de 500 Ron (fara TVA inclus)

*Pentru accesorii nu se poate opta pentru o culoare specifica. Culoarea va fi aleasa de stafful Homedeko.ro dupa urmatoarele criterii si nu numai:

 Culoarea accesoriului sa sa potriveasca cu unul din produsele cumparate (daca este cazul)

 Stocul sa fie suficient astfel incat sa se poata onora comanda.

7.2. Valoarea totală a cadoului oferit cu titlu de cadou de către Organizator este de maxim 5% discount + taxele de transport + un accesoriu cadou.

Se va primi 1 singur accesoriu cadou care corespunde pregului cu cea mai mare valoare atinsa

La promotia curenta NU se pot adauga alte discounturi indiferent de natura acestora. Prin alte discounturi ne referim (dar nu ne limitam) la:

- Coduri de discount din promotii anterioare (indiferent de canalul de vanzare prin care au fost procurate)

- Coduri de discount oferite prin e-mailuri automate tip „abandoned cart” sau "e-mail marketing"

Orice altfel de discount care nu fac referire stricta la promotia curenta sunt declarate nule/ inactive si nu pot fi folosite in concurenta cu prezentul discount.

7.3. Beneficiarii Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a sumei oferite ca discount prin prezenta promotie sau contravaloarea produsului cadou.

SECȚIUNEA 8. MECANISMUL CAMPANIEI

8.1. Pentru participarea valabilă la Campanie, este necesar ca oricare participant să aibă dreptul de a participa, respectiv să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la secțiunea 6 din Regulament.

8.2. Participantul trebuie să plaseze o comandă de minim 1 (un) produs dintre cele furnizate de către Organizator, indiferent de prețul acestui produs. 

8.3. Organizatorul va desfășura Campania conform Regulamentului, în limita stocului disponibil.

8.4. Organizatorul nu răspunde pentru netransmiterea informațiilor solicitate expres de către participanți cu privire la Campanie sau de nelivrarea produsului(lor) comandat(e) (împreună cu produsul cadou) de către beneficiari, dacă acestea nu au fost posibile datorită furnizării de date de contact incorecte sau incomplete de către participanți sau beneficiari, pe baza cărora nu s-a putut lua legătura cu participantul sau nu s-a putut face livrarea către beneficiar.

SECTIUNEA 9. DESEMNAREA BENEFICIARILOR ȘI MODALITATEA DE ACORDARE A PRODUSELOR CADOU

Desemnarea beneficiarilor produselor cadou se va face in functie de conditiile art 7.1 

 

SECȚIUNEA 10. INTRAREA ÎN POSESIA CADOULUI

10.1. Beneficiarul Campaniei va beneficia de discount o dată cu plasarea comenzii daca va introduce codul specificat in art 7.1. Discountul va fi aplicat imediat si va fi vizibil in „cos” , la finalizarea comenzii, in e-mailul de confirmare cat si pe factura fiscala. Produsul cadou va fi livrat impreuna cu comanda pe care clientul a plasat-o

10.2. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului de către beneficiari nu atrage răspunderea Organizatorului. Acuratețea datelor de contact furnizate de către beneficiari sunt în responsabilitatea exclusivă a acestora.

10.3. Organizatorul nu răspunde pentru situațiile în care participanții la Campanie nu pot fi contactați din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte și/sau incomplete, și drept urmare livrarea produselor nu poate fi efectuată.

SECȚIUNEA 11. RECLAMAȚII

11.1. Beneficiarul poate formula reclamație cu privire la campania curenta, numai în ceea ce privește:

 • Neaplicarea dintr-o eroare tehnica a discountului de 5% dupa introducerea codului corect
 • Aplicarea dintr-o eroare tehnica a tarifului de transport pentru comenzi mai mari de 500 Ron (fara TVA)
 • identitatea – în cazul în care produsul cadou livrat nu este cel selectat sau nu are caracteristicile produsului selectat 
 • integritatea – în cazul în care produsul cadou livrat este tăiat, lovit, incomplet sau are alte vicii aparente care i-au afectat integritatea și datorită cărora beneficiarul nu îl poate utiliza;

11.2. Reclamația se transmite Organizatorului, în termen de 14 zile de la momentul plasarii comenzii, via e-mail la adresa: homedeko.contact@gmail.com împreună cu numarul comenzii care să ateste faptul reclamat.

11.3. În termen de 3 zile Organizatorul va contacta beneficiarul pentru a-i comunica modalitatea de remediere a erorii.

11.5. După finalizarea anchetei, în caz de admitere a reclamației, beneficiarului i se va rezolva reclamatia in conformitate cu intelegera facuta intre parti.

11.6. În caz de respingere a reclamației, Organizatorul va contacta beneficiarul și îi va transmite ancheta efectuată, rezultatul și concluziile acesteia, motivând respingerea reclamației.

SECȚIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1. Orice comandă plasată înainte sau după perioada menționată în Regulament, la Secțiunea 3, sau plasată după anunțul Organizatorului de încheiere sau încetare a Campaniei  înainte de data stabilită, nu va intra în Campanie.

12.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme în ceea ce privește participarea la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita participarea la Campanie în perioada de desfășurare a acesteia.

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice situație sau eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

13.2. În categoria situațiilor sau evenimentelor de forță majoră sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice dispoziție legală care poate duce la interzicerea sau modificarea Regulamentului.

13.3. Dacă o situație sau un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care obligațiile sale sunt imposibil de executat.

13.4. Organizatorul va aduce la cunoștință publicului cazul de forță și faptul că se prevalează de acesta pentru imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor sale conform Regulamentului Campaniei prin realizarea unei informări publice cu privire la acestea pe platformele online ale Organizatorului prevăzute la secțiunea 2 alin. (2) din Regulament, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator în cadrul Campaniei, are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

14.2. Având în vedere condițiile de desfășurare ale Campaniei și mecanismul acesteia, Organizatorul nu prelucrează alte date cu caracter personal ale participantului la Campaniei decât cele necesare plasării unei comenzi în mod obișnuit (în afara Campaniei) pe site-ul acestuia. În acest sens, rămân aplicabile prevederile din Politica de confidențialitate și Politica de Cookies a OK COOKING ONLINE SHOP S.R.L

SECȚIUNEA 15. LITIGII ȘI FRAUDE

15.1. În cazul unui litigiu apărut între Organizator și participanții la Campanie, acesta va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă nu este posibil, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanței competente române.

15.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă condițiile de desfășurare ale Campaniei.

15.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei/ui Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea Campaniei și a Organizatorului.

15.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat acordarea de alte beneficii altele decat cele prevazute la art 7.1 din prezentul regulament, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

*****

Ultima editare: 15.06.2023 / 08:15

Continutul editarii: Adaugarea "Promotie Incheiata!"

*****

 

< Inapoi la magazin